Mjerenje gubitka / vibracija / ekscentriciteta

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za mjerenje > Mjerenje gubitka / vibracija / ekscentriciteta

Prilikom odabira optimalnog rješenja za mjerenje gubitka / vibracije / ekscentriciteta, treba uzeti u obzir određene faktore: vrstu gubitka ili vibracije (smer), tip mjernog sistema i okruženje za instalaciju. Izbor opreme koja ne odgovara vašim potrebama može prouzrokovati nedovoljnu preciznost i bespotrebno povećanje broja radnih sati tokom proizvodnje.

Laser Displacement senzor

Senzor ovog tipa se može koristiti za mjerenje vibracija i ekscentriciteta, odnosno oscilacija u jednoj tački na površini objekta.

Amplituda vibracija se povećava dalje od centra rotacije, što olakšava fluktuaciju visine za snimanje. Mjerenja vibracija se moraju izvoditi na brzini uzorkovanja najmanje deset puta većoj od frekvencije oscilovanja predmeta.

Za mjerenje ekscentriciteta, laser je usmjeren na vrh kruga kako bi uhvatio fluktuacije u daljini kroz uzorkovanje velikom brzinom. Mjerenje se mora izvršiti brzinom uzorkovanja najmanje deset puta većom od brzine rotacije. Kako se prečnik vratila smanjuje greške se povećavaju jer se pozicija vrha pomera lijevo ili desno zbog ekscentričnosti.

 

Primjeri aplikacija:

 • Mjerenje vibracija rotora
 • Mjerenje debljine elektroda
 • Kontrolisanje pozicije vazdušnog noža
 • Aktivno mjerenje slojeva na solarnim panelima
 • Provjera preciznosti sastavljanja sočiva za zumiranje
 • Mjerenje visine konektora

 

2D Laser Displacement senzor

Uz pomoć laserske 2D tehnologije, laserski snop se reflektuje nazad na senzor i koristi se za kreiranje profila predmeta koje se mjeri. Iz ovog profila možemo da izmjerimo karakteristike kao što su gubitak, odnosno istrošenost objekta na osnovu promjena u položaju i obliku refleksije. 

Kada se mjeri pomoću senzora pomijeranja 1D lasera, vrh se ne može uhvatiti u svakom trenutku ako se vršna tačka pomjeri lijevo ili desno. Tačka vrha se može pratiti u svakom trenutku pomoću senzora pomjeranja 2D lasera. Mjerenje se mora izvršiti brzinom uzorkovanja najmanje deset puta većom od frekvencije oscilovanja.

Primjeri aplikacija:

 • Završna inspekcija varova
 • Mjerenje deformacija/ravnosti na matičnim pločama i sl.
 • Mjerenje profila i poprečnih preseka
 • Određivanje širine i pozicije objekta mjerenja (npr. ploče za sečenje)
 • Mjerenje ugla obrađenih proizvoda
 • Mjerenje debljine kućišta

 

Thrubeam 2D optički mikrometar

Ekscentricitet se mjeri pronalaskom fluktuacija na više pozicija određenih tačaka iz slike dobijene pomoću 2D metode optičke projekcije. Moguće je izmjeriti gubitak V žljebova i izbočine u obimu. Može se izmjeriti gubitak tačke na predefinisanom rastojanju od kraja.

linx
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
zebra_technologies
novexx
eidos-logo-web
Wipotec-Ocs GmbH
atlanta-stretch