GTS Adriatic d.o.o. > Mašine za strečovanje paleta

Poluautomatske mašine

Jedna od najvažnijih informacija je potrebna produktivnost i vrsta proizvoda koji će se pakovati. Na osnovu visine, težine, stabilnosti i potrebne produktivnosti, biće moguće identifikovati najoptimalniju konfiguraciju poluautomatske mašine za strečovanje…

Automatske mašine

Mašine za automatsko strečovanje ne zahtevaju intervenciju operatera. Paleta će se automatski transportovati u mašinu sa opcionim transportnim sistemom. One se pravilno zaustavljaju u položaju za umotavanje i mašina nastavlja sa procesom strečovanja…