Stealth laboratorijski metal detektor

GTS Adriatic d.o.o. > Metal detektori > Stealth laboratorijski metal detektor

Prenosivi i kompaktni Stealth Laboratorijski metal detektor se koristi offline da bi podrobnije ispitao odbačeni proizvod iz sistema koji pakuju velike količine rastresitog proizvoda ili one koji su odbačeni iz gravitacionog metal detektora. Lab jedinica vam omogućava brzo filtriranje metalnih zagađivača i povraćaj dobrog proizvoda. Osim toga, izolovanjem kontaminanta QA može potom odrediti izvor problema i pokrenuti korektivne mjere. Ovi detektori koriste tehnologiju za obradu digitalnog signala i imaju visoke nivoe osjetljivosti kako bi se osiguralo otkrivanje i najmanjih zagađivača od čelika, obojenih i drugih metala. Dostupni u konstrukciji od nerđajućeg čelika ili aluminijuma.

Karakteristike:

 • Contact Reporter Lite softver uključen u cijenu
 • Detaljno prikupljanje podataka
 • Tehnologija obrade digitalnih signala
 • Ultra osjetljiva detekcija
 • AutoTest: Samostalno dijagnostičko testiranje
 • Automatska kalibracija
 • Stabilnost fleš memorije
 • Zaštita lozinkom na više nivoa
 • Posude za sortiranje u bojama uključene u cijenu
 • Prenosni dijagnostički detektor priključuje se na 110V

Primjeri aplikacija:

 • Offline inspekcija proizvoda
 • Inspekcija za velika pakovanja proizvoda
 • Odvajanje odbačenog od dobrog materijala
 • Često se koristi sa Inline Fortress metal detektorima