GTS Adriatic d.o.o. > Vizuelna inspekcija proizvoda

Optičko prepoznavanje karaktera (OCR)

Rasveta i sočiva za optičko prepoznavanje karaktera pružaju pouzadanu inspekciju čak i u uslovima različitih gustina štampanja, različite veličine karaktera i nagnutih znakova. Mašinski vid pouzdano osigurava da porgešni delovi ne uđu u proces proizvodnje…

Pattern Match

Senzor detektuje oblik, osvjetljenost i orijentaciju predmeta kako bi utvrdio da li se obrazac podudara s onim čemu je podučen. Koristi se za potvrđivanje prisustva djela i diferenciranje dijelova poređenjem njihovih šablona čak i kada su oni rotirani ili nisu u liniji…

Provjera čitljivosti kodova

Najveći problem pri upravljanju i praćenju dijelova koji koriste 2D kodove je čitljivost tih kodova. Da bi se spriječili problemi u čitljivosti, dvostruka provera kvaliteta se primjenjuje u procesu označavanja i čitanja svake oznake. Potpuno čitanje…