SIC Marking e-touch XL

Prenosivi sistem za obilježavanje e-touch XL omogućava identifikaciju dijelova korišćenjem dot peen tehnologije. Ovaj proces obezbeđuje pouzdano i nepromenljivo obilježavanje direktno u materijalu. Označavanje (tekst, logo, 2D Data Matriks kod i QR kod) je definisano nizom tačaka proizvedenih olovkom od volframovog karbida montiranom u sklopu elektromagnetnog udarača.

VELIKI EKRAN OSETLJIV NA DODIR.

e-touch XL je opremljen velikim ekranom osetljivim na dodir u boji koji omogućava jednostavno programiranje zasnovano na ikonama. Svojom ergonomijom nudi programiranje sa dvije ruke baš kao pametni telefon. Savršeno prilagođen za upotrebu u industrijskom okruženju, e-touch XL se može koristiti sa ili bez rukavica. Konačno, rezolucija ekrana je posebno optimizovana za savršenu vizualizaciju oznaka i precizno zumiranje detalja.

PRECIZNOST I PERFORMANSE.

e-touch XL pruža impresivne performanse. Njegov veliki prozor za označavanje veličine 120 X 50 mm olakšava označavanje vaših logotipa, bar kodova, Datamatriks ili alfanumeričkih kodova. Opremljen je X-Y osom koja omogućava konstantan kvalitet i preciznost obilježavanja u celom prozoru. Idealan za obilježavanje teških, glomaznih ili teško dostupnih dijelova, e-touch XL je specijalno dizajniran da bude veoma robustan, a pritom teži svega 2,6 kg.

linx
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
zebra_technologies
novexx
eidos-logo-web
Wipotec-Ocs GmbH
atlanta-stretch