S serija

S560

Mašina za pakovanje sa varenjem u L profilu

 • Tri vrste programa, 16-bitni mikroprocesor, elektronska kontrola sistema varenja
 • Magnetni zatvarač komore
 • konstantno vodeno hlađenje
 • Mogućnost odloženog skupljanja za osetljive folije
 • Pomeranja rešetke i podešavanja visine varenja u zavisnosti od visine predmeta koji se vari
 • Eko folije pružaju mogućnost rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • Koristi BE Bollore poliolefin termoskupljajuću foliju kao i PVC termoskupljajuću foliju
 • Snaga 3700 W
 • Dimenzija vara 560 x 430 mm
 • Maksimalna visina paketa 260 mm
 • Produktivnost: 200-300 paketa na sat

Karakteristike:

 • El. napajanje 220/240v-50 Hz
 • Dimenzije folije, maksimalna širina 600 – ø 300 mm
 • Dimenzije mašine 1425 x 790 x 1090 mm
 • Težina mašine neto/bruto 131 / 160 kg
S560N

Mašina za pakovanje termoskupljajućom folijom, sa trakom za izbacivanje proizvoda

 • Tri vrste programa 16-bitni mikroprocesor elektronska kontrola sistema varenja
 • Magnetni zatvarač komore, konstantno vodeno hlađenje
 • Mogućnost odloženog skupljanja za osjetljive folije
 • Automatsko kretanje rešetke i podešavanja visine varenja u zavisnosti od visine predmeta koji se vari
 • Metalna pokretna traka unutar komore automatski izbacuje proizvode
 • Komora se spušta ručno, kod modela S560NA automatski
 • Eko folije pružaju mogućnost rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • Koristi BE Bollore poliolefin termoskupljajuću foliju kao i PVC termoskupljajuću foliju
 • Snaga 3750 W
 • Dimenzija vara 560 x 430 mm
 • Maksimalna visina paketa 260 mm
 • Produktivnost: 600 paketa na sat
 • Maksimalna širina folije 600 mm
S560NA

Mašina za pakovanje sa trakom za izbacivanje proizvoda

 • Tri vrste programa 16-bitni mikroprocesor elektronska kontrola sistema varenja
 • Magnetni zatvarač komore, konstantno vodeno hlađenje
 • Mogućnost odloženog skupljanja za osjetljive folije
 • Automatsko kretanje rešetke i podešavanja visine varenja u zavisnosti od visine predmeta koji se vari
 • Metalna pokretna traka unutar komore automatski izbacuje proizvode
 • Komora se spušta automatski
 • Eko folije pružaju mogućnost rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • Koristi BE Bollore poliolefin termoskupljajuću foliju kao i PVC termoskupljajuću foliju
 • Snaga 3800 W
 • Dimenzija vara 560 x 430 mm
  Dimenzija proizvoda maksimalno 470 x 330 mm
 • Produktivnost: 400-900 paketa na sat
 • Maksimalna širina folije 600 mm
S870

Mašina za pakovanje sa trakom za izbacivanje proizvoda

 • Mašina za pakovanje, varenje u L profilu
 • Tri vrste programa 16-bitni mikroprocesor elektronska kontrola sistema varenja
 • Magnetni zatvarač komore konstantno vodeno hlađenje
 • Mogućnost odloženog skupljanja za osjetljive folije
 • Pomeranja rešetke i podešavanja visine varenja u zavisnosti od visine predmeta koji se vari
 • Eko folije pružaju mogućnost rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji
 • Koristi BE Bollore poliolefin termoskuplajuću foliju kao i PVC termoskupljajuću foliju
 • Snaga 5100 W
 • Dimenzija vara 870 x 620 mm
 • Maksimalna visina paketa 310 mm
 • Produktivnost: 200-300 paketa na sat
 • Maksimalna širina folije 800 mm

Karakteristike:

 • El. napajanje 220/240v-50 Hz
 • Dimenzije folije, maksimalna širina 800 – ø 300 mm
 • Dimenzije mašine 1900 x 1005 x 1190 mm
 • Težina mašine neto/bruto 167/ 220 kg
 • Dimenzije mašine 1900 x 1005 x 1190 mm
 • Težina mašine neto/bruto 167/ 220 kg
linx
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
zebra_technologies
novexx
eidos-logo-web
Wipotec-Ocs GmbH
atlanta-stretch