Mjerenje spoljnog / unutrašnjeg prečnika

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za mjerenje > Mjerenje spoljnog / unutrašnjeg prečnika

Senzori ove grupe mere spoljni prečnik cilindričnog predmeta. Pored merenja sa jedne ose, moguća su i merenja sa dve ili više osa. Merenje unutrašnjih prečnika se izvodi na dva načina: senzorom za merenje tipa trubeam i senzorom za merenje kontaktnog tipa.

1D optička Thrubeam metoda mjerenja

Ova metodom se mjeri spoljni prečnik predmeta. Ultra brzo uzorkovanje omogućava dve vrste mjerenja: mjerenje spoljašnjeg prečnika i gubitka.

Karakteristike:

 • Stabilno mjerenje sa izuzetno visokom preciznošću
 • Brzo, beskontaktno mjerenje
 • Moguće je mjerenje transparentnih predmeta
 • Precizno mjerenje dijelova koji vibriraju ili nisu u ravni

Primjeri aplikacija:

 • Mjerenje ukupne širine i ugla na oprugama
 • Mjerenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha ventila
 • Mjerenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha medicinskih igala za špriceve
 • Mjerenje prečnika i visine sočiva
 • Mjerenje maksimalnog i minimalnog prečnika ampula
 • Mjerenje navoja na PET flašama
 • Mjerenje prečnika O zaptivača

 

2D optička Thrubeam metoda mjerenja

Ova serija senzora meri unutrašnji prečnik. Zbog toga što je predmet snimljen kao kod projektora, moguće je mjerenje sa više osa kao i merenja kao što je cirkularnost.

Karakteristike:

 • Mjerenje moguće na više tačaka istovremeno
 • Visoka stabilnost

Primjeri aplikacija:

 • Mjerenje ukupne širine i ugla na oprugama
 • Mjerenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha ventila
 • Mjerenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha medicinskih igala za špriceve
 • Mjerenje prečnika i visine sočiva
 • Mjerenje maksimalnog i minimalnog prečnika ampula
 • Mjerenje navoja na PET flašama
 • Mjerenje prečnika O zaptivača

 

Kontaktni tip mjerenja

Mjerenje spoljnog prečnika vrši se pomoću dva senzora. Sistem kontaktnog tipa omogućava izuzetno tačne mjerne rezultate.

Karakteristike:

 • Selektovanje cilja određeno samo čvrstinom
 • Mogućnost visokopreciznog mjerenja

Primjeri aplikacija:

 • U automobilskoj industriji za mjerenje spoljašnjeg/unutrašnjeg prečnika komponenti, inspekcija diskova, gubitak na bregastim osovinama, provjera ravnosti bloka motora/rezervoara ulja kartera
 • U metaloprerađivačkoj industriji za provjeru kompletnosti ležajeva, dimenzionalno mjerenje tokom obrade metala
 • Za elektro komponente provjera ravnosti baterije, osnove smartphone telefona, provjera kompletnosti matičnih ploča, hard diskova i slično
 • Mjerenje debljine/visine/ravnosti poluprovodnika i tečnih kristala
 • U prehrambenoj industriji provjera dupliranih naljepnica/etiketa, prepunjenosti proizvoda i slično
linx
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
zebra_technologies
novexx
eidos-logo-web
Wipotec-Ocs GmbH
atlanta-stretch