Mjerenje debljine / širine

GTS Adriatic d.o.o. > Senzori za mjerenje > Mjerenje debljine / širine
Senzori za beskontaktnu konfokalnu metodu mjerenja refleksije

Mjerenje debljine se vrši pomoću dva senzora, postavljenih gore i dole, između kojih se nalazi dio koji se mjeri. Ukoliko je dio transparentan, mjerenje se može izvršiti samo jednim senzorom postavljenim gore ili dole.

Karakteristike:

 • Visokoprecizno beskontaktno mjerenje različitih ciljanih materijala i boja
 • Mjerenje je tačno čak i ako objekat mjerenja ima deformitet ili je pod nagibom
 • Jednostavno podešavanje mjerenja
 • Efikasan na neravnim, zakrivljenim i grubim površinama

Primeri aplikacija:

 • Debljina filmova i folija za pakovanje
 • Debljina staklenih ploča
 • Debljina različitih materijala (plastika, metal, crna guma, gel, ogledala, zaptivne smese, ljepkovi i sl.)
 • Debljina štampanih ploča
 • Mjerenje mašinski napravljenih dijelova (npr. kočioni diskovi)

 

Senzori za beskontaktnu triangularnu metodu mjerenja refleksije

Debljina transparentnih predmeta se može direktno mjeriti ekspozicijom samo sa jedne strane.

 • Beskontaktno mjerenje debljine i širine velikih predmeta prilikom upotrebe glave senzora dugog dometa
 • Brzo uzimanje uzoraka inline, pregled ukupne dužine
 • Ciljna selekcija nije određena transparentnošću / prozirnošću ili bojom.

Primeri aplikacija:

 • Mjerenje debljine elektroda
 • Mjerenje vibracija rotora
 • Kontrolisanje pozicije vazdušnog noža
 • Aktivno mjerenje slojeva na solarnim panelima
 • Provera preciznosti sastavljanja sočiva za zumiranje
 • Mjerenje visine konektora

 

Senzori za beskontaktnu metodu mjerenja smetnji u spektralnoj refleksiji
 • Izuzetno visoka tačnost sa rezolucijom od 0.25 μm (0.000010″)
 • Ambijentalna temperatura ne utiče na vrijednosti mjerenja
 •  Nečujan

Primeri aplikacija:

 • Mjerenje debljine visokoprecizno izrađenih elektronskih komponenti (npr. debljina magnetne ploče hard diska)
 • Mjerenje rada komponenti u preciznim mašinama (rad rolera u mašinama za kopiranje)

 

Senzori za beskontaktnu optičku thrubeam metodu mjerenja

Mjerenje debljine vrši se mjerenjem visine predmeta tako što se visina utvrđuje u odnosu na referentnu površinu.

 • Mjerenje je moguće na više lokacija istovremeno
 • Visoka stabilnost

Primeri aplikacija:

 • Mjerenje ukupne širine i ugla na oprugama
 • Mjerenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha ventila
 • Mjerenje spoljašnjeg prečnika i ugla vrha medicinskih igala za špriceve
 • Mjerenje prečnika i visine sočiva
 • Mjerenje maksimalnog i minimalnog prečnika ampula
 • Mjerenje navoja na PET flašama
 • Mjerenje prečnika O zaptivača

 

Senzori za kontaktnu metodu mjerenja

Teški i robusni digitalni kontaktni senzor za opštu namenu sa kalibracionim dugmadima.

 • Čvrst, robustan: IP-67 stepen zaštite
 • pojednostavljeno podešavanje
 • Podešavanje nulte tačke jednim pritiskom na dugme
 • Data komunikacija sa 10 pojačala
 • Selektovanje cilja određeno samo čvrstinom
 • Mogućnost preciznog mjerenja

Mjerenje debljine se vrši pomoću dva senzora između kojih je postavljen predmet mjerenja. Sistem mjerenja kontaktnom metodom omogućava visoku tačnost mjerenja.

Pogodan za implementaciju u automatske, poluautomatske i manuelne mašine, kompaktan i lak za ugradnju jer zahtjeva vrlo malo prostora.

Primeri aplikacija:

 • U automobilskoj industriji za mjerenje spoljašnjeg/unutrašnjeg prečnika komponenti, inspekcija diskova, gubitak na bregastim osovinama, provjera ravnosti bloka motora/rezervoara ulja kartera
 • U metaloprerađivačkoj industriji za provjeru kompletnosti ležajeva, dimenzionalno mjerenje tokom obrade metala
 • Za elektro komponente provera ravnosti baterije, osnove smartphone telefona, provera kompletnosti matičnih ploča, hard diskova i slično
 • Mjerenje debljine/visine/ravnosti poluprovodnika i tečnih kristala
 • U prehrambenoj industriji provjera dupliranih naljepnica/etiketa, prepunjenosti proizvoda i slično
linx
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
zebra_technologies
novexx
eidos-logo-web
Wipotec-Ocs GmbH
atlanta-stretch