Contact komunikacijski softver

GTS Adriatic d.o.o. > Metal detektori > Contact komunikacijski softver

Softver pruža efikasno rješenje za evidenciju događaja prilikom rada i prikupljanje podataka. Dizajniran da komunicira sa svim generacijama digitalnih metal detektora Fortress, idealan je za vođenje evidencije kvaliteta i sakupljanje dragocjenih informacija.

Koristi moćan SQL back-end za generisanje podesivih izvještaja na zahtjev.

Rezultati se trenutno mogu izvoziti u Excel ili PDF formate. Izlaz podataka pruža potpuno sljedivu QA informaciju – detaljno opisuje šta se i kada dogodilo.