Štampači Carl Valentin

GTS Adriatic d.o.o. > Barkod štampači > Štampači Carl Valentin

Sistemi za štampu etiketa kompanije Carl Valentin GmbH su rezultat sofisticirane konstrukcije i inovativne proizvodnje sa najvišim standardima njemačkog kvaliteta.

  • Modeli: Micra, Pica II, Vita II, Compa II, Vario III, Spectra, Spectra II, Duoprint
linx
SIC markingLogo rouge
ANSER-Logo-Horizontal-2022
zebra_technologies
novexx
eidos-logo-web
Wipotec-Ocs GmbH
atlanta-stretch