Markem-Imaje SmartLase F200

GTS Adriatic d.o.o. > Laserski štampači Markem-Imaje > Markem-Imaje SmartLase F200

Markem-Imaje SmartLase F200

Markem-Imaje Fiber laser F200 obezbeđuje visok kvalitet štampe,na različitim površinama (PE / PP), metalima i ostalim materijalima, koji se uobičajeno koriste u prehrambenoj i kozmetickoj industriji. Trajnost ovih kodova obezbeđuje dugoročnu sledljivost proizvoda.

• Brzina proizvodne linije do 120 m/min

• Brzina štampe do 1000 karaktera u sekundi

• Broj linija štampe; ograničeno samo visinom karaktera i dozvoljeno polje štampe

• Visina karaktera od 1 mm do dozvoljenog polja štampe

OPCIJE

• Polje štampe i razdaljina (mm):

– Sočivo 55 x 55 / fd 100

– Sočivo 160 x 160 / fd 254

– Sočivo 242 x 242 / fd 346

• Superiorni laserski izvor životnog veka do 100.000 radnih sati

• Laka integracija na liniju zahvaljujući kompaktnoj glavi

• Svetlosna indikacija pozicije štampe