Coditherm I-Roller

Coditherm I-Roller

Coditherm I-ROLLER se preporučuje za primenu koje zahtevaju visoke temperature i / ili visoke frekvencije. Ovaj model sa prenosnim valjkom prečnika 102 mm koji se zagreva putem infracrvenig zraka kako bi se poboljšao prenos energije.

– Maksimalno polje štampe: 95 x 330 mm

– Rezolucija štampea: 12 tačaka / mm (300dpi).

– Brzina štampe: do 90 mm / s

– Preporučeni tip trake: POSY na grubim površinama;RINK na sjajnim površinama.